صفحه اصلی > مراکز بهداشتی درمانی > مراکز بهداشتی درمانی روستایی > سرگزاحمدی 

مشخصات مرکز بهداشتی درمانی سرگزاحمدی

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی سرگزاحمدی در سال 1354 شروع به کار نموده است.دارای 7181 مترمربع کل مساحت و 906 مترمربع مساحت زیربنا میباشد.طبق آخرین سرشماری جمعیتی 4963نفر جمعیت و 1497 خانوار تحت پوشش دارد.این مرکز در فاصله 120kmشهرستان حاجی آباد قرار گرفته و 96 خانه بهداشت و1 پایگاه بهداشت شهری را پوشش میدهد.واحد های فعال این مرکز متشکل از: پزشک عمومی- دندانپزشکی-آزمایشگاه-مامایی و تسهیلات زایمانی-تزریقات-بهداشت محیط و حرفه ای-مبارزه با بیماریها-واکسیناسیون و....میباشد.مرکز سرگزاحمدی تا سال 1390 بعنوان مرکز روستایی فعال بوده و از ابتدای سال 1391 بعنوان مرکز بهداشتی درمانی شهری/روستایی در حال خدمات رسانی به مردم منطقه و روستاهای همجوار میباشد.

ساعت کار مرکز بصورت دو شیفت و صبحها از ساعت8:00صبح الی 12:00 ظهر و عصرها از ساعت 16:00الی 19:00 میباشد.

مشخصات پرسنل مرکز سرگزاحمدی

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

هستی هادی زاده

دکترای حرفه ای

مسئول و پزشک مرکز

زینب نوری

دکترای حرفه ای

پزشک عمومی

حمیدرضا

سلطانی

پزشک عمومی

حمید رحمتی

دکترای حرفه ای

دندانپزشک

سمیه اسدیکرم

لیسانس

مسئول آزمایشگاه

فرشته پورشهسواری

لیسانس

ماما