صفحه اصلی > واحدها > واحدهای اداری مالی > کارپردازی 
 
مشخصات پرسنل کارپردازی
 
 
نام
 
نام خانوادگی
میزان تحصیلات
سمت
 
تقی
 
علیمحمدی
دیپلم
مسئول واحد
 
حسین
 
شیبانی
سیکل
پرسنل واحد

مسعود

خسروی دیپلم پرسنل واحد
تعریف واحد کارپردازی
این واحد در سطح شبکه بهداشت و درمان به عنوان یک واحد مستقل خدمات مالی شامل کارپردازی و انبارداری می گردد
که با توجه به شرح وظایف تعیین شده و دستورات مقام مافوق عهده دار وظایف خود بر اساس پست مربوطه می باشند .
کارپردازی در راستای انجام وظایف محوله با همکاری امور مالی تامین کننده کالا و خدمات مورد نیاز سیستم می باشد .
 
شرح وظایف واحد کارپردازی
1- نیاز سنجی کل سیستم شبکه بر اساس درخواستهای رسیده شده از واحدهای تابعه
2- برقراری هماهنگی لازم با ریاست شبکه یا افراد مسئول در خصوص نیازسنجی واحد درخواست کننده
3- هماهنگی لازم با مسئول اعتبارات سیستم و تأمین اعتبار مورد نیاز
4- تهیه فاکتور کالا و یا خدمات مورد نیاز از مراجع ذیصلاح . نمایندگی ، مغازه و یا سازمان مورد تأیید
5- تهیه جنس مورد نظر ( خرید ) پس از پرداخت وجه و یا خرید به صورت امانی در پاره ای از موارد
6- تحویل کالا به انبار و تهیه قبض انبار مربوطه
7- تنظیم اسناد کلیه قبوض – تلفن – برق و آب 
      8- کنترل کلیه امور خرید و تعمیرات نقلیه سیستم و ارسال خودروهای مربوطه به تعمیرگاههای مجاز
9 – رسیدگی به موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و آگاه ساختن کارپرداز جهت خرید و سفارش
10 – ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارتهای انبار و نظارت بر ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها و همچنین امضاء کلیه اسناد مربوط
11- تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها