صفحه اصلی > مراکز بهداشتی درمانی > مراکز بهداشتی درمانی روستایی > جائین 

مشخصات مرکز بهداشتی درمانی جائین

مرکز بهداشتی درمانی روستایی جائین در سال 1358 شروع به کار نموده است.دارای 4200 مترمربع کل مساحت و 948 مترمربع مساحت زیربنا میباشد.طبق آخرین سرشماری جمعیتی 5342نفر جمعیت و 1501 خانوار تحت پوشش دارد.این مرکز در فاصله 40km شهرستان حاجی آباد قرار گرفته و 4 خانه بهداشت را پوشش میدهد.واحد های فعال این مرکز متشکل از: پزشک عمومی-مامایی-تزریقات-بهداشت محیط و حرفه ای-مبارزه با بیماریها-واکسیناسیون و....میباشد.

ساعت کار مرکز بصورت دو شیفت و صبحها از ساعت8:00صبح الی 12:00 ظهر و عصرها از ساعت 16:00الی 19:00 میباشد.

مشخصات پرسنل مرکز جائین

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

مانا حاجی محمدجعفربیگ

دکترای حرفه ای

مسئول و پزشک مرکز

فائزه دهقانی

دکترای حرفه ای

پزشک مرکز

نجمه عزت آبادی

فوق دیپلم

ماما

یونس نوروزپور

لیسانس

روانشناس