صفحه اصلی > مراکز بهداشتی درمانی > مراکز بهداشتی درمانی روستایی > دهستان 

مشخصات مرکز بهداشتی درمانی دهستان

مرکز بهداشتی درمانی روستایی دهستان در سال 1357 شروع به کار نموده است.دارای 6000 مترمربع کل مساحت و 972 مترمربع مساحت زیربنا میباشد.طبق آخرین سرشماری جمعیتی 3730نفر جمعیت و 1010خانوار تحت پوشش دارد.این مرکز در فاصله 45km شهرستان حاجی آباد قرار گرفته و 5 خانه بهداشت را پوشش میدهد.واحد های فعال این مرکز متشکل از: پزشک عمومی-مامایی-تزریقات-بهداشت محیط و حرفه ای-مبارزه با بیماریها-واکسیناسیون و....میباشد.

ساعت کار مرکز بصورت دو شیفت و صبحها از ساعت8:00صبح الی 12:00 ظهر و عصرها از ساعت 16:00الی 19:00 میباشد.

مشخصات پرسنل مرکز دهستان

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

حمیده مدواری برفه

دکترای حرفه ای

مسئول و پزشک مرکز

آرزو اسفندیاری

کارشناس

ماما

پریسا کاویانی

کارشناس

بهداشت عمومی(بهداشت خانواده)