صفحه اصلی > مراکز بهداشتی درمانی > مراکز بهداشتی درمانی روستایی > گهکم 

مشخصات مرکز بهداشتی درمانی گهکم

مرکز بهداشتی درمانی روستایی گهکم در سال 1362 شروع به کار نموده است.دارای 50000 مترمربع کل مساحت و906  مترمربع مساحت زیربنا میباشد.طبق آخرین سرشماری جمعیتی 3903نفر جمعیت و 1105خانوار تحت پوشش دارد.این مرکز در فاصله 25km شهرستان حاجی آباد قرار گرفته و 4 خانه بهداشت را پوشش میدهد.واحد های فعال این مرکز متشکل از: پزشک عمومی-مامایی-تزریقات-بهداشت محیط و حرفه ای-مبارزه با بیماریها-واکسیناسیون و....میباشد.

ساعت کار مرکز بصورت دو شیفت و صبحها از ساعت8:00صبح الی 12:00 ظهر و عصرها از ساعت 16:00الی 19:00 میباشد.

مشخصات پرسنل مرکز گهکم

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

زهرا عکاشه گردبیشه

دکترای حرفه ای

مسئول و پزشک مرکز

فائزه شاهرخی

لیسانس

ماما

زهره عسکری

لیسانس

کارشناس بهداشت محیط