صفحه اصلی > مراکز بهداشتی درمانی > مراکز بهداشتی درمانی روستایی > سیرمند 

مشخصات مرکز بهداشتی درمانی سیرمند

مرکز بهداشتی درمانی روستایی  سیرمند در سال 1381 شروع به کار نموده است.دارای6000مترمربع کل مساحت و 972 مترمربع مساحت زیربنا میباشد.طبق آخرین سرشماری جمعیتی 1572نفر جمعیت و 513خانوار تحت پوشش دارد.این مرکز در فاصله 50km شهرستان حاجی آباد قرار گرفته و 3خانه بهداشت را پوشش میدهد.واحدهای فعال این مرکز متشکل از:پزشک عمومی-مامایی-تزریقات-بهداشت محیط و حرفه ای-مبارزه با بیماریها-واکسیناسیون و....میباشد.

ساعت کار مرکز بصورت دو شیفت و صبحها از ساعت8:00صبح الی 12:00 ظهر و عصرها از ساعت 16:00الی 19:00 میباشد.

مشخصات پرسنل مرکز سیرمند

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

     

نوشین قاسمی نژاد

فوق دیپلم

ماما