صفحه اصلی > مراکز بهداشتی درمانی > مراکز بهداشتی درمانی روستایی > چاله مورت 

مشخصات مرکز بهداشتی درمانی چاله مورت

مرکز بهداشتی درمانی روستایی چاله مورت کوهشاه شمالی در سال 1393 شروع به کار نموده است.دارای200مترمربع کل مساحت و 100 مترمربع مساحت زیربنا میباشد.طبق آخرین سرشماری جمعیتی 2464نفر جمعیت و 602خانوار تحت پوشش دارد.این مرکز در فاصله 100km شهرستان حاجی آباد قرار گرفته و 4خانه بهداشت را پوشش میدهد.مرکز چاله مورت مصوب سال 1375 بوده و در سال 1393در ساختمانی استیجاری بهره برداری گردیده است.واحدهای فعال این مرکز متشکل از:پزشک عمومی-مامایی-تزریقات-بهداشت محیط و حرفه ای-مبارزه با بیماریها-واکسیناسیون و....میباشد.

ساعت کار مرکز بصورت دو شیفت و صبحها از ساعت8:00صبح الی 12:00 ظهر و عصرها از ساعت 16:00الی 19:00 میباشد.

مشخصات پرسنل مرکز چاله مورت

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

محمد زارعی

دکترای حرفه ای

مسئول و پزشک مرکز

مریم زارعی

لیسانس

ماما