پایگاه اورژانس ثابت بین جاده ای گهکم در سال 1386 به بهره برداری رسیده است.این پایگاه در فاصله 25 کیلومتری مرکز شهرستان و روستای گهکم جنب جاده ترانزیتی سیرجان - بندرعباس واقع شده است.دارای 1دستگاه آمبولانس فعال میباشد.فاصله این پایگاه با پایگاه بعدی اورژانس15کیلومتر(پایگاه سرچاهان) و با پایگاه قبلی اورژانس25کیلومتر(پایگاه  حاجی آباد) میباشد.

مشخصات پرسنل پایگاه اورژانس بین جاده ای گهکم

نام

نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سابقه کار

حسین

شمسایی

دیپلم

8سال(مسئول پایگاه)

مجتبی

ناظری

دیپلم

8سال

حسین

ناظری

دیپلم

8سال

مرتضی

بیگلری

لیسانس

8سال

رضا

غلامی

فوق دیپلم

طرحی

فرهاد

صحرائیان

فوق دیپلم

پیام آور