پایگاه اورژانس ثابت بین جاده ای سرچاهان در سال 1384 به بهره برداری رسیده است.این پایگاه در فاصله 40 کیلومتری مرکز شهرستان و روستای سرچاهان جنب جاده ترانزیتی سیرجان - بندرعباس واقع شده است.دارای 1دستگاه آمبولانس فعال میباشد.فاصله این پایگاه با پایگاه بعدی اورژانس60 کیلومتر(پایگاه قطب آباد) و با پایگاه قبلی اورژانس15کیلومتر(پایگاه گهکم) میباشد.

مشخصات پرسنل پایگاه اورژانس بین جاده ای سرچاهان

نام

نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سابقه کار

ایوب

بهرامی

دیپلم

9سال(مسئول پایگاه)

مسلم

بهرامی

دیپلم

9سال

محمد

محمدحسین زاده

فوق دیپلم

9سال

ناظم

سالاری

دیپلم

9سال

شیروئیه

دهقانی

فوق دیپلم

9سال

مسلم

کامران

فوق دیپلم

پیام آور