پایگاه اورژانس ثابت بین جاده ای طاشکوئیه در سال 1386 به بهره برداری رسیده است.این پایگاه در فاصله 80 کیلومتری مرکز شهرستان و روستای طاشکوئیه واقع شده است. دارای 1دستگاه آمبولانس فعال میباشد.فاصله این پایگاه با پایگاه بعدی اورژانس35کیلومتر(پایگاه فورگ استان فارس) و با پایگاه قبلی اورژانس40کیلومتر(پایگاه کهگم) میباشد.

مشخصات پرسنل پایگاه اورژانس بین جاده ای طاشکوئیه

نام

نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سابقه کار

محمدحسین

کرمی

دیپلم

8سال(مسئول پایگاه)

بهروز

مرمی

فوق دیپلم

8سال

فرشید

شهبازی

دیپلم

8سال

رحمان

عبدلی

فوق دیپلم

طرحی

عباس

مرتضوی

فوق دیپلم

طرحی

محمدرضا

صفوت

فوق دیپلم

طرحی