پایگاه اورژانس ثابت بین جاده ای شمیل در سال 1389 به بهره برداری رسیده است.این پایگاه در فاصله 40 کیلومتری مرکز شهرستان و روستای شمیل واقع شده است. دارای 1دستگاه آمبولانس فعال میباشد.فاصله این پایگاه با پایگاه بعدی اورژانس-کیلومتر و با پایگاه قبلی اورژانس40کیلومتر(پایگاه حاجی آباد) میباشد.

مشخصات پرسنل پایگاه اورژانس بین جاده ای شمیل

نام

نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سابقه کار

باقر

دهقانی

دیپلم

8سال(مسئول پایگاه)

محتشم

سالاری

دیپلم

8سال

فردین

نبی پور

فوق دیپلم

طرحی