پایگاه اورژانس ثابت بین جاده ای سرگزاحمدی در سال 1395 به بهره برداری رسیده است.این پایگاه در فاصله 123 کیلومتری مرکز شهرستان و روستای حشم بلم شهر احمدی واقع شده است. دارای 1دستگاه آمبولانس فعال میباشد.فاصله این پایگاه با پایگاه بعدی اورژانس....و با پایگاه قبلی اورژانس35کیلومتر (پایگاه فارغان)میباشد.

مشخصات پرسنل پایگاه اورژانس بین جاده ای سرگزاحمدی

نام

نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سابقه کار

جواد

عابدین زاده

فوق دیپلم فوریت ها

پیام آور

منصور

دهقانی

دیپلم

25سال