صفحه اصلی > مراکز بهداشتی درمانی > مراکز بهداشتی درمانی روستایی > احمدآباد 

مشخصات مرکز بهداشتی درمانی احمدآباد

مرکز بهداشتی درمانی روستای احمدآباد کوهشاه جنوبی در سال 1390 شروع به کار نموده است.دارای120مترمربع کل مساحت و120 مترمربع مساحت زیربنا میباشد.طبق آخرین سرشماری جمعیتی1971نفر جمعیت و 484خانوار تحت پوشش دارد.این مرکز در فاصله 160km شهرستان حاجی آباد قرار گرفته و 3خانه بهداشت را پوشش میدهد.مرکز احمدآباد در سال 1387 مصوب شده و در سال 1390در ساختمانی استیجاری بهره برداری گردیده است.واحدهای فعال این مرکز متشکل از:پزشک عمومی-مامایی-تزریقات-بهداشت محیط و حرفه ای-مبارزه با بیماریها-واکسیناسیون و....میباشد.

ساعت کار مرکز بصورت دو شیفت و صبحها از ساعت8:00صبح الی 12:00 ظهر و عصرها از ساعت 16:00الی 19:00 میباشد.

مشخصات پرسنل مرکز احمدآباد

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

کبری درفشان

دکترای حرفه ای

مسئول و پزشک مرکز

مسلم خجسته

فوق دیپلم

کارشناس بیماریها