صفحه اصلی > واحدها > واحدهای ستادی > سلامت مدارس 
 
مشخصات پرسنل سلامت مدارس
 
 
نام
 
نام خانوادگی
میزان تحصیلات
سمت
 

رویا
 
شریفی
فوق دیپلم بهداشت عمومی

مسئول واحد 

مرجان

بهرامی فوق دیپلم بهداشت عمومی

 

پرسنل واحد


شرح وظایف واحدسلامت مدارس

1-آموزش بهداشت

2-بهداشت محیط مدرسه

3-انجام معاینات غربالگری سالانه

4-تغذیه در سنین مدرسه

5-پیشگیری از بیماریهای شایع در مدرسه

6-پیشگیری از سوانح و حوادث در سنین مدرسه