صفحه اصلی > مراکز بهداشتی درمانی > مراکز بهداشتی درمانی روستایی > فارغان 

مشخصات مرکز بهداشتی درمانی فارغان

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی فارغان در سال 1355 شروع به کار نموده است.دارای 5233 مترمربع کل مساحت و 749 مترمربع مساحت زیربنا میباشد.طبق آخرین سرشماری جمعیتی 4540نفر جمعیت و 1417 خانوار تحت پوشش دارد.این مرکز در فاصله 85km شهرستان حاجی آباد قرار گرفته و 5 خانه بهداشت و 1 پایگاه بهداشت شهری را پوشش میدهد.واحد های فعال این مرکز متشکل از: پزشک عمومی- دندانپزشکی-آزمایشگاه-مامایی و تسهیلات زایمانی-تزریقات-بهداشت محیط و حرفه ای-مبارزه با بیماریها-واکسیناسیون و....میباشد.مرکز فارغان تا سال 1388 بعنوان مرکز روستایی فعال بوده و از پایان سال 1388 بعنوان مرکز بهداشتی درمانی شهری/روستایی در حال خدمات رسانی به مردم منطقه و روستاهای همجوار میباشد.

ساعت کار مرکز بصورت دو شیفت و صبحها از ساعت8:00صبح الی 12:00 ظهر و عصرها از ساعت 16:00الی 19:00 میباشد.

مشخصات پرسنل مرکز فارغان

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

نجمه سادات بهشتی

دکترای حرفه ای

مسئول  و پزشک مرکز

آمنه نعمتی

دکترای حرفه ای

پزشک مرکز

حمید رحمتی

دکترای حرفه ای

دندانپزشک

مختار مودب

کاردان علوم آزمایشگاه

مسئول آزمایشگاه

فاطمه حدادی

کارشناس

ماما

محسن خرم پور

کارشناس

کارشناس مبارزه با بیماریها

شبنم دهقانی

کارشناس

پرستار