صفحه اصلی > حوزه ریاست > معاون بهداشتی 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

نام: محمودرضا

نام خانوادگی: تقی زاده

تاریخ تولد:  1348

محل تولد:شهرستان بافت

سمت:  معاونت بهداشتی

 مدرک تحصیلی:  لیسانس

رشته تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط

شماره تماس مستقیم:07635421575

 

شرح وظایف

1- جمع آوري، طبقه بندي، تجزيه و تحليل اطلاعات مورد نياز برنامه هاي مختلف بهداشتي،‌ آمارهاي حياتي و فعاليت هاي بهداشتي شهرستان به منظور تدوين برنامه هاي محلي و گزارشهاي لازم

2-شناخت و دسته بندي مسائل بهداشتي منطقه

3- برنامه ريزي گسترش تغييرات واحد هاي بهداشتي متناسب با تغييرات جمعيتي و تامين و تسهيل دسترسي اقشار جامعه به خدمات بهداشتي

4- جمع آوري و بررسي گزارش فعاليت هاي مراكز بهداشتي تابعه و ابلاغ نتايج به آنها و تهيه گزارش به مقامات بالاتر

5- ارزشيابي منظم خدمات و پوشش برنامه هاي بهداشتي شهرستان

6- نظارت بر اجرای فعالیت ها و پایش عملیات اجرایی و سنجش خدمات بهداشتی ارائه شده طبق بازدید های مستمر از خانه های بهداشت و مراکز