صفحه اصلی > مراکز بهداشتی درمانی > مراکز بهداشتی درمانی روستایی > معدنوئیه 

مشخصات مرکز بهداشتی درمانی معدنوئیه

مرکز بهداشتی درمانی روستایی معدنوئیه در سال 1390 شروع به کار نموده است.دارای 260مترمربع کل مساحت و 130 مترمربع مساحت زیربنا میباشد.طبق آخرین سرشماری جمعیتی 3226نفر جمعیت و 956خانوار تحت پوشش دارد.این مرکز در فاصله 25km شهرستان حاجی آباد قرار گرفته و 5 خانه بهداشت را پوشش میدهد.مرکز بهداشتی درمانی معدنوئیه مصوب سال 1380 بوده و در سال 1390در ساختمان خانه بهداشت به بهره برداری رسیده است.واحد های فعال این مرکز متشکل از: پزشک عمومی-مامایی-تزریقات-بهداشت محیط و حرفه ای-مبارزه با بیماریها-واکسیناسیون و....میباشد.

ساعت کار مرکز بصورت دو شیفت و صبحها از ساعت8:00صبح الی 12:00 ظهر و عصرها از ساعت 16:00الی 19:00 میباشد.

مشخصات پرسنل مرکز معدنوئیه

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

مائده امین نیا

دکترای حرفه ای

مسئول و پزشک مرکز

زینب محمودی گیسی

کارشناس

ماما