پایگاه اورژانس ثابت بین جاده ای فارغان در سال 1396به بهره برداری رسیده است.این پایگاه در فاصله 85 کیلومتری مرکز شهرستان و شهر فارغان واقع شده است.دارای 1دستگاه آمبولانس فعال میباشد.فاصله این پایگاه با پایگاه بعدی اورژانس35کیلومتر(پایگاه سرگزاحمدی) و با پایگاه قبلی اورژانس45کیلومتر(پایگاه شمیل) میباشد.

مشخصات پرسنل پایگاه اورژانس بین جاده ای فارغان

نام

نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سابقه کار

حشمت الله

بهرامی

فوق دیپلم فوریت ها

2سال(مسئول پایگاه)

فرهاد

صحرائیان

فوق دیپلم فوریت ها

2سال

حامد

پرزیوند

فوق دیپلم فوریت ها

2سال

عبدالکریم

بختیاری

فوق دیپلم فوریت ها

2سال

محمدجواد

خواجه

فوق دیپلم فوریت ها

پیام آور