شهرستان حاجی آباد با توجه به موقعیت جغرافیایی و پراکندگی روستاهای تحت پوشش و واقع شدن در محور جاده ترانزیتی سیرجان - بندرعباس دارای 8پایگاه ثابت اورژانس می باشد.این شهرستان از شمال و شرق به استان کرمان - از غرب به استان فارس و از جنوب به بندرعباس محدود میشود.1پایگاه ثابت شهری و 7 پایگاه ثابت بین جاده ای در صورت بروز هر گونه حادثه ای آماده ارائه خدمات میباشند.شهرستان حاجی آباد 66808 نفر جمعیت داشته و در شمال استان هرمزگان و فاصله 165 کیلومتری از مرکز استان قرار گرفته است.

مشخصات مسئول اورژانس 115 شهرستان حاجی آباد

نام: احسان

نام خانوادگی:درستکار

سال تولد:1358

مدرک تحصیلی:دیپلم

شماره تماس:

07635421390

            مشخصات پایگاه های اورژانس به تفکیک(جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.)

               اورژانس ثابت شهری

               اورژانس بین جاده ای باغات

               اورژانس بین جاده ای گهکم

               اورژانس بین جاده ای سرچاهان

               اورژانس بین جاده ای طاشکوئیه

                  اورژانس بین جاده ای شمیل

                   اورژانس بین جاده ای فارغان

                    اورژانس بین جاده ای سرگزاحمدی

شرح وظایف مسئول پایگاه فوریتهای پزشکی

1-کسب خط مشی و دستورات لازم از استان و شهرستان
2- نظارت بر فعالیت پایگاههای بین جاده ای و شهر
3- هماهنگی و ارسال گزارشات و آمار پایگاه ها به مسئولین شهرستان و استان
4-نظارت و اجرای بخشنامه ها و دستورالعملها و آئین نامه های مربوطه
5- برنامه ریزی جهت کارکنان پایگاه ها
6- پیگیری و درخواست و تهیه تجهیزات پزشکی و اداری پایگاه ها
7- ارسال گزارشات از نقاط قوت و مشکلات موجود در پایگاه ها
8- شرکت در جلسات اداری مربوطه و ارائه راه حل جهت بهبود بخشی به فعالیتها ی پایگاه ها
9- برگزاری جلسات درون بخشی با پرسنل پایگاه
10- جلب مشارکت و همکاری پرسنل پایگاه ها در حل مشکلات احتمالی موجود 
11- نظارت بر صحت آمار روزانه،ماهیانه،سه ماهه،شش ماهه و سالیانه پایگاه ها
12- تهیه کلیه فرمهای لازم در پایگاه ها اعم از پزشکی و اداری
13- نظارت بر سالم بوده تجهیزات پایگاه ها و رفع نواقص موجود
14- دقت و نظارت ویژه بر حفظ بیت المال و امکانات و تجهیزات پایگاه ها
15- شرکت و انجام ماموریتهای اورژانسی و پزشکی حادث شده 
16- نظارت بر مرخصی های استحقاقی و استعلاجی کارکنان و جایگزینی نیرو در اسرع وقت
17-کنترل حضور و غیاب پرسنل پایگاه ها

شرح وظایف پرسنل پایگاه فوریتهای پزشکی

1- پاسخگویی به تلفنهای مردمی و بی سیم
2- کسب و اجرای دستورات مسئول پایگاه 
3- انجام اقدامات درمانی و پزشکی جهت بیماران حادثه دیده
4- انجام ماموریتهای اورژانسی و اداری
5- گزارش به موقع مسائل و مشکلات مشاهده شده در شیفت مربوطه
6- حفاظت ار کلیه اموال پایگاه 
7- تهیه آمار شیفت مربوطه
8- ثبت و یاداشت گزارشات و فعالیتهای انجام شده در دفتر گزارش موجود در پایگاه
9- چک و لیست برداری از وسایل پایگاه در شیفت مربوطه
10- اعلام به موقع درخصوص درخواست مرخصی به مسئول پایگاه
11- شرکت در کلاسهای آموزشی پایگاه