صفحه اصلی > شورتکات ها > آزمایشگاه مرکزی 

مشخصات پرسنل آزمایشگاه مرکزی

نام

نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

سنوات خدمتی

مریم

شیخ زاده

کاردان علوم آزمایشگاه

مسئول واحد

7سال

نجمه

علیرضایی

کاردان علوم آزمایشگاه

پرسنل فنی

16سال

زهرا

اسفندیارپور

کاردان علوم آزمایشگاه

پرسنل فنی

12سال

فاطمه

فرهمند

لیسانس میکروبیولوژی

پرسنل فنی

4سال

زهرا

لشگری

دیپلم

پذیرش

14سال

شرح وظایف پرسنل آزمایشگاه مرکزی

1- انجام آزمایشات بهداشتی شامل:سالک-سل-مالاریا-دیابت-تالاسمی و غیره

2-انجام آزمايشات دريافتي شامل: هماتولوژي – بيوشيمي – سرولوژي – ميكروب شناسي – انگل شناسي – كامل ادرار – هورمون شناسي – ايمنولوژي – بانك خون

3-انجام آزمایشات طبی

4-انجام آزمایشات مواد مخدر و آزمایشات قبل ازدواج

5-انجام آزمایشات مربوط به صدور کارت سلامت

6-ثبت اسامي ،تاريخ،نوع آزمايش و نتايج در دفاتر مربوطه ،ثبت ليست كار روزانه و ارسال به بخش جواب دهي

7-انجام آزمايش مجدد بر روي موارد مشكوك در صورت لزوم

8-رعايت اصول ايمني و حفاظت فردي و كمك در بهبود وضعيت بهداشتي و نظارت بر انجام آن توسط كاركنان تحت نظر

9-شركت در جلسات آموزشي آزمايشگاه جهت ارتقاء سطح آگاهي و انجام اقدامات لازم در زمينه انطباق برنامه هاي آموزشي با روشهاي جديدآموزشي